Kazimierzowski Uniwersytet Trzeciego Wieku

Kazimierzowski Uniwersytet Trzeciego Wieku

powstał w 2007 roku pod honorowym patronatem JM Rektora UKW i Prezydenta Miasta Bydgoszczy. Celem KUTW jest promocja wiedzy przyrodniczo-humanistycznej oraz realizacja przesłania dotyczącego zaangażowanego życia w okresie późnej dorosłości. Stanowi on istotne dopełnienie już działających uniwersytetów w Bydgoszczy oraz w regionie kujawsko-pomorskim.

o jednostce

Kazimierzowski Uniwersytet Trzeciego Wieku powstał w 2007 roku pod honorowym patronatem JM Rektora UKW i Prezydenta Miasta Bydgoszczy.

Celem KUTW jest promocja wiedzy przyrodniczo-humanistycznej oraz realizacja przesłania dotyczącego zaangażowanego życia w okresie późnej dorosłości. Stanowi on istotne dopełnienie już działających uniwersytetów w Bydgoszczy oraz w regionie kujawsko-pomorskim.

Kontakt

Sekretariat Instytutu Filozofii
Eleonora Fiedorowicz
ul. M. K. Ogińskiego 16, 
V piętro, pokój 508
urzędowanie (pon. - pt.)
godz.10:00 - 13:00 
tel. 52 32 36 709
e-mail: ifukw@ukw.edu.pl