Inauguracja roku akademickiego 2018/2019

  • 15 października 2018

17 października 2018 r. o godz. 16.00  w budynku Copernicanum przy ul. M. Kopernika 1 odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2018/2019 słuchaczy Kazimierzowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Uroczystość otworzył Prorektor ds. Nauki UKW prof. dr hab. Jarosław Burczyk witając wszystkich przybyłych gości, w tym Zbigniewa Ostrowskiego Wicemarszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Prezydenta Miasta Bydgoszczy Rafała Bruskiego, Z-cę Prezydenta Bydgoszczy Annę Mackiewicz, radnych miasta, przedstawicieli sponsorów KUTW w osobach Leszka Beszczyńskiego, Z-cę Dyrektora NBP Oddział w Bydgoszczy oraz Waldemara Ciupaka właściciela firmy Ciupak Transport, przede wszystkim zaś witając słuchaczy KUTW, w tym 56 nowych członków Kazimierzowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Przewodnicząca rady Słuchaczy KUTW Pani Bożena Sałacińska podsumowała miniony rok akademicki przybliżając wydarzenia, w których słuchacze brali udział. Prof. Jarosław Burczyk podziękował Radzie Słuchaczy KUTW za mijającą właśnie dwuletnią kadencję zapowiadając jednocześnie mające nastąpić w najbliższych tygodniach wybory przewodniczącego Rady oraz nową Radę. Jednocześnie przywitał nowo powołaną Radę Naukowo-Programową KUTW w której znaleźli się pracownicy naukowo-dydaktyczni Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego reprezentujący różne dyscypliny naukowe. Burmistrz Kowala, Przewodniczący Stowarzyszenia Miast Króla Kazimierza Wielkiego - Eugeniusz Gołębiewski oraz Prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski wręczyli medal Kazimierza Wielkiego p. Bożenie Sałacińskiej. Słuchaczom KUTW wręczono także upominki przygotowane przez dyrektora NBP Leszka Beszczyńskiego oraz  wiceprzewodniczącego RM Lecha Zagłobę-Zyglera. Odbyła się również uroczysta immatrykulacja nowych studentów, w których imieniu symboliczne indeksy odebrały panie Mirosława Bukowiecka i Anna Rostkowska. Wręczono także statuetkę Przyjaciela KUTW Europosłowi Januszowi Zemke. Następnie prof. dr hab. Andrzej Dyszak poprowadził wykład nt. Polska i język polski w europejskiej rodzinie.

Zdjęcia w galerii.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
ul. J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz