Seniorzy KUTW po drugiej stronie ekranu

  • 16 stycznia 2019

„Wspólny mianownik” to debata telewizyjna, przygotowana przez Annę Trzcińską. Do styczniowego programu zaproszono marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego Piotra Całbeckiego oraz Zofię Smolińską z UM Bydgoszcz oraz Annę Dziczek z UM Toruń. Wśród publiczności zasiadły m.in. słuchaczki Kazimierzowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku: Anna Jaszkiewicz, Bożena Lefelbajn, Bożena Sałacińska, Helena Wyrzykowska.
W programie podjęto próbę podsumowania stanu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego. Redaktor Bogumił Radajewski zadał gościom pytania, na które starali się odpowiedzieć wyczerpująco.
- Są fundusze, ale czy są także chętni, by po te fundusze sięgać?
- Czy unijne pieniądze są gwarantem zrównoważonego rozwoju regionu ?
W programie omówiono także prace nad Krajową Strategią Rozwoju Regionalnego do 2030. Po zakończeniu programu słuchaczki KUTW podjęły rozmowę z marszałkiem Piotrem Całbeckim dotyczącą środków przeznaczonych na działania związanych z polityką senioralną.

 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
ul. J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz