Kazimierzowski Uniwersytet Trzeciego Wieku

Zakończenie roku akademickiego 2019/2020 Zakończenie roku akademickiego 2019/2020

Zakończenie roku akademickiego 2019/2020

Słuchacze Kazimierzowskiego UTW piosenkami Zbigniewa Wodeckiego pożegnali rok akademicki 2019/20.

 Koncert piosenek Zbigniewa Wodeckiego w wykonaniu Zespołu Wokalnego EKG++ zakończył XIII rok akademicki 2019/20 słuchaczy Kazimierzowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Bydgoszczy. Program słowno - muzyczny obejmował życie i twórczość artystyczną Zbigniewa WODECKIEGO.

Zakończenie nietypowego z powodu pandemii roku akademickiego zorganizowano w ”pięknych okolicznościach przyrody”. Kilkudziesięciu seniorów spotkało się w cudownym o tej porze roku uczelnianym ogrodzie botanicznym UKW. Ze względu na podwyższoną z powodu wieku możliwość zakażenia, wszyscy zachowali podwyższone wymogi sanitarne.

- Naszych seniorów jest obecnie ponad 350. Nie możemy przyjąć ich więcej, bo nie mamy na uczelni większej sali. Dzięki KUTW ludzie odkrywają swoje pasje i zainteresowania wychodząc z nimi przede wszystkim na zewnątrz. Okazuje, że mamy takie samorodki jak: pisarze, poeci, rękodzielnicy, artyści śpiewający i tańczący. Pełne spektrum zainteresowań, które można realizować przy okazji naszej działalności - mówi dr Sławomir Łaniecki, przewodniczący Rady Naukowo-Programowej Kazimierzowskiego UTW.

- W czasie spotkania w botaniku świetnymi przerywnikami były oryginalne wywiady z muzykiem. Jego żarty bawiły nas wszystkich. Słuchacze KUTW nie zamierzają zwalniać tempa w nadchodzących miesiącach. Przed nami 3 zagraniczne wycieczki oraz liczne inne przedsięwzięcia. Uniwersytet daje nam dużo satysfakcji - relacjonuje Teresa Nowakowska.

- Bożena Sałacińska, przewodnicząca Rady Słuchaczy KUTW, podziękowała artystom oraz słuchaczom KUTW za całokształt działań i różnorodne aktywności w okresie pandemii. Szczególne podziękowania skierowano do Jarosławowa Mikietyńkigo, zastępcy kierownika ogrodu botanicznego oraz przewodniczącego Rady Naukowo – Programowej dr Sławomirowi Łanieckiemu - wspomina Barbara Kochańska.