Kazimierzowski Uniwersytet Trzeciego Wieku

Odeszła Bożena Lefelbajn

Dnia 6 sierpnia 2020 roku po długiej i ciężkiej chorobie onkologicznej zmarła,
Bożena LEFELBAJN niezwykle utalentowana artystycznie słuchaczka Kazimierzowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Bydgoszczy oraz parlamentarzystka Kujawsko - Pomorskiej Delegatury Obywatelskiego Parlamentu Seniorów.

Bożenka LEFELBAJN
- była tancerką Zespołu Tańca Dawnego "KAZIMIERKI"
- na uroczystościach grała na pianinie muzykę poważną
- akompaniowała podczas spotkań słowno - muzycznych
- kochała sztukę w każdym jej wymiarze ( opera, film, teatr, muzyka, malarstwo, rzeźba)
- uczestniczyła w spotkaniach sekcji rękodzieła artystycznego
- swoją aktywności, życzliwością zarażała innych

Cześć Jej pamięci!