Podsumowanie projektu i przekazanie książek do biblioteki

9 listopada 2013 r. seniorzy z Kazimierzowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku realizujący projekt „Seniorzy  KUTW w działaniu” przekazali książki do nowej Biblioteki UKW.

Zdjęcia: Bożena Sałacińska.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
ul. J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz