Słuchacze KUTW w Sejmie

Słuchacze KUTW w Sejmie
Słuchacze KUTW w Sejmie

12 grudnia 2013 r. w Sali Kolumnowej Sejmu RP odbyła się II Ogólnopolska Konferencja poświęcona polityce senioralnej na lata 2014-2020. Wzięło w niej udział 17  przedstawicieli reprezentujących bydgoskie Uniwersytety Trzeciego Wieku, w tym 13 osób z Kazimierzowskiego Uniwersytetu.

Podczas konferencji ogłoszone zostały nazwiska laureatów konkursu „Wielkie Osobowości UTW”. Wyróżnienia otrzymali : małżonka prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Anna Komorowska, Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz oraz prezes Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności Jerzy Koźmiński.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
ul. J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz