„Akcja Innowacja” w TVP3 Bydgoszcz

W programie „Akcja Innowacja” w TVP3 Bydgoszcz uczestniczyła Bożena Sałacińska, przewodnicząca Rady Słuchaczy Kazimierzowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz dr Elżbieta Kościńska z Zakładu Pedagogiki Społecznej UKW i dr Ludmiła Zając – Lamparska z Katedry Psychologii Rozwoju Człowieka UKW.

Tematem odcinka były innowacyjne działania prospołeczne na rzecz osób starszych. Program składał się z dwóch części. W każdej zaproszeni do programu goście dyskutowali na zaproponowane tematy.

Część pierwsza poświęcona była opiece i wsparciu osób starszych. Gośćmi byli: dr Elżbieta Kościńska z Zakładu Pedagogiki Społecznej UKW, Jakub Danielewicz - wójt gminy Unisław, Jacek Habant z Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu oraz Stanisław Sobecki z Zespołu Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia w Bydgoszczy.

Druga część programu poświęcona była aktywizacji seniorów. W dyskusji wzięli udział: dr Elżbieta Kościńska, Bożena Sałacińska - przewodnicząca Rady Słuchaczy Kazimierzowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, dr Ludmiła Zając – Lamparska z Katedry Psychologii Rozwoju Człowieka UKW w Bydgoszczy oraz Jacek Habant występujący również wcześniej. W programie pojawiały się materiały filmowe prezentujące konkretne przykłady działań na rzecz osób starszych. Jednym z nich był filmik z pokazu mody, w którym brali udział słuchacze KUTW!

 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
ul. J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz