Seniorzy z Bydgoszczy wzięli udział w III Sesji Obywatelskiego Parlamentu Seniorów

1 października, w Międzynarodowym Dniu Osób Starszych, odbyła się III Plenarna Sesja II Kadencji Obywatelskiego Parlamentu Seniorów. Miejscem obrad była sala konferencyjna Muzeum Historii Żydów Polskich "POLIN" w Warszawie.

Gości i parlamentarzystów OPS przywitała przewodnicząca OPS, Krystyna Lewkowicz. Uroczystego otwarcia dokonała Prezydent m.st. Warszawy, prof. Hanna Gronkiewicz - Walz.

Bożena Sałacińska, przewodnicząca Kujawsko - Pomorskiej Delegatury zaapelowała do delegatów o podjęcie inicjatywy w zakresie powoływaniu delegatur tam, gdzie one jeszcze nie powstały.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
ul. J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz