Kujawsko - Pomorska Delegatura Obywatelskiego Parlamentu Seniorów spotkała się z Prezydentem Torunia

W 2040 roku w kujawsko-pomorskim seniorzy mogą stanowić nawet 27% społeczeństwa. O działaniach, które należy podejmować w polityce senioralnej rozmawiali prezydent Michał Zaleski oraz przedstawiciele Obywatelskiego Parlamentu Seniorów i Toruńskiej Rady Seniorów.

Obywatelski  Parlament Seniorów (OPS) jest inicjatywą największych i najbardziej reprezentatywnych środowisk seniorskich w Polsce. Należą do nich: Uniwersytety Trzeciego Wieku, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz gminne rady seniorów.

W skład Kujawsko - Pomorskiej Delegatury Obywatelskiego Parlamentu Seniorów OPS wchodzą: Janina Lackner, Barbara Olejniczak, Lidia Pielarska oraz Bożena Sałacińska.

 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
ul. J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz