Wolontariat na KUTW

Praca, którą wykonuje się za darmo, z potrzeby serca, jest bezcenna. W celu wyrażenia uznania dla trudu wolontariuszy na całym świecie, z inicjatywy ONZ obchodzony jest od 1986 roku Międzynarodowy Dzień Wolontariusza - 5 grudnia. 

Sekcja wolontariacka działająca w strukturach Kazimierzowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Bydgoszczy spotkała się, aby powspominać sukcesy sekcji oraz ludzi, którzy wykazali się największą aktywnością w organizowanych imprezach, akcjach charytatywnych. Grupa pod kierownictwem Zosi Jaworskiej współpracuje z przedszkolem na Osowej Górze, Domem Samotnej Matki.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
ul. J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz