Spotkanie parlamentarzystów Obywatelskiego Parlamentu Seniorów

W Inowrocławiu odbyło się spotkanie parlamentarzystów Kujawsko - Pomorskiej Delegatury Obywatelskiego Parlamentu Seniorów.
Obradom przewodniczyła przewodnicząca regionalnych stryktur OPS, Bożena Sałacińska. Spotkania przygotowała Katarzyna Pałasz z fundacji Bądźmy Razem-Łączymy Pokolenia oraz Inowrocławska Rada Seniorów.
W trakcie zebrania przyjęto uchwałę w sprawie akceptacji dokumentów OPS dotyczących ordynacji wyborczej , zasad powoływania delegatów oraz regulamin OPS. KUTW reprezentowali: Bożena Sałacińska, Janina Buraczewska, Danuta Bedus oraz Lidia Pielarska.
 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
ul. J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz