IV Sesja Obywatelskiego Parlamentu Seniorów

Dnia 1 października 2018 roku w Międzynarodowym Dniu Osób Starszych, odbyła się kolejna sesja, II kadencji Obywatelskiego Parlamentu Seniorów. Wśród znakomitych gości byli m.in.  Małgorzata Kidawa - Błońska i Barbara Dolniak, oraz posłowe: Jakub Stefaniak,  Michał Szczerba i Robert Trzaskowski a także Rzecznik Praw Obywatelskich, Adam Bodnar. Środowisko Kujawsko - Pomorskiej Delegatury Obywatelskiego Parlamentu Seniorów reprezentowali m.in.: przewodnicząca -  Bożena Sałacińska, zastępca - Zdzisław Tylicki oraz przewodniczący Bydgoskiej Rady Seniorów - Ireneusz Frelichowski. Po uroczystym otwarciu IV Sesji OPS przez przewodniczącą, Krystynę Lewkowicz, głos zabrała Prezydent Miasta Warszawy, prof. Hanna Gronkiewicz - Walz. Po wystąpieniach zaproszonych gości, odbył się panel dyskusyjny. Głównym tematem był  "Samorząd terytorialny przyjazny seniorom". Sesja zakończyła się jednogłośnym przyjęciem Deklaracji Programowej IV Sesji Obywatelskiego Parlamentu Seniorów "Seniorzy i przyszłość Polski".
 
Tekst i zdjęcia Bożena Sałacińska
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
ul. J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz