Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2018/2019

17 października 2018 r. o godz. 16.00  w budynku Copernicanum UKW odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2018/2019 słuchaczy Kazimierzowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Odbyła się również uroczysta immatrykulacja nowych studentów, w których imieniu symboliczne indeksy odebrały: Mirosława Bukowiecka i Anna Rostkowska. Wręczono także statuetkę Przyjaciela KUTW Europosłowi Januszowi Zemke. Następnie prof. dr hab. Andrzej Dyszak poprowadził wykład nt. Polska i język polski w europejskiej rodzinie.

fot. A. Obiała

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
ul. J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz