Senior w rodzinie

Dnia 14 listopada 2018 r. z okazji Dnia Seniora w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej odbyła się konferencja pt. „Senior w rodzinie”, zorganizowana przez Marszałka Stanisława Karczewskiego. Konferencję prowadził senator Antoni Szymański, zastępca przewodniczącego Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej. W przedsięwzięciu tym brali też udział: podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki społecznej dr Elżbieta Bojanowska, zastępca dyrektora Caritas Polska ks. Marek Dec, koordynator Zespołu Edukacji Dorosłych Erasmus+  Alina Respondek, przewodnicząca Zarządu Głównego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Warszawie dr Elżbieta Ostrowska, zastępca dyrektora Departamentu Ochrony Zbiorowych Interesów Konsumentów Hubert Worobiej, prezes Stowarzyszenia Manko Łukasz Salwarowski oraz prezes Fundacji „Ogólnopolskiego Porozumienia UTW” Krystyna Lewkowicz. Wśród zaproszonych seniorów znaleźli się przedstawiciele z Bydgoszczy: Bożena i Miłosz Sałacińscy.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
ul. J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz