Foto-pstryk warsztaty fotograficzne

Studenci - seniorzy Kazimierzowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Bydgoszczy, na zaproszenie radnej Miasta Bydgoszczy Pani Elżbiety Rusielewicz, wzięli udział w specjalnych warsztatach fotograficznych w ramach projektu pt. "Foto - pstryk", realizowanego przez Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet "SAK" przy dofinansowaniu z budżetu Miasta Bydgoszczy.

Zajęcia w ramach projektu przebiegają dwuetapowo. Pierwsze spotkanie prowadził Adam Juszkiewicz - fotograf i nauczyciel bydgoskiej szkoły fotograficznej. W swoim wystąpieniu przedstawił tzw. "ABC fotografii" oraz główne kierunki sztuki fotografowania.

Druga cześć projektu – zajęcia praktyczne - odbędą się 7 grudnia 2018 o godz. 16.00 w  Bydgoskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu przy ul. Gdańskiej 5. Spotkanie poprowadzi znany fotograf Robert Sawicki. Każdy z uczestników będzie robił portrety i sam będzie fotografowany.

 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
ul. J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz