Do tańca i do różańca

W klubie Inteligencji Katolickiej działającym przy Kościele Jezuitów w Bydgoszczy odbyło się spotkanie autorskie Heleny Wyrzykowskiej. Towarzyszyły jej wokalistki: Jadwiga Jurkowska i Janina Kozłowska. Akompaniament zabezpieczył Roman Bleja, akordeonista. Wiersze poza autorką recytowała Bożena Lefelbajn. Na widowni swoją koleżankę wspierały duchowo koleżanki z KUTW.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
ul. J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz