Koncert charytatywny

Słuchacze Kazimierzowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Bydgoszczy zagrali koncert charytatywny dla „Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy”. Grupy artystyczne  zaprezentowały się w sali koncertowej „Copernicanum” UKW. W koncercie wzięły udział: zespoły wokalne „A-nutki” oraz „Okazjonalni. Publiczność porwał duet wokalny  Krystyny Lepak i Grażyny Jabłońskiej. Były również skecze kabaretowe oraz występ Grupy Form Różnych „Trzeci oddech”, czyli małżeństwo Barbara i Tadeusz Kochańscy. Koncert charytatywny przygotowała i prowadziła Renata Repińska. Występy grup artystycznych przeplatane były wręczaniem prezentów za numerowane losy. Każdy uczestnik otrzymał los po wrzuceniu pieniążków do puszki na rzecz „Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy”.

https://www.facebook.com/Stylowi-Seniorzy-1627006500683966/?__tn__=kC-R&eid=ARAWAMPExiLER5lAXeBLV1X75z2_0lxQzhMGpgTpgYkUGI9wSt6MnL0Uts9gTIr10aA-9V_JjtWNtwJN&hc_ref=ARTb1267IeETZujqXMzrgRgzUu_G_7urA3PMmnxZLGJ-jVUelIs7y2JZb-czpTjWgi8&fref=nf&__xts__

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
ul. J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz