Kazimierzowski Uniwersytet Trzeciego Wieku

Opłata za rok akademicki wynosi 100 zł i jest płatna w dwóch ratach:

  • I semestr - 50 zł (do 30 września)
  • II semestr - 50 zł (do 28 lutego)

Opłaty można wnieść w gotówce do kasy Uczelni (p. 31) lub bezgotówkowo na rachunek bankowy UKW:

Bank Zachodni WBK SA 13 Oddział w Bydgoszczy
nr 92 1500 1360 1213 6001 8602 0000
z dopiskiem: KUTW  - semestr zimowy (do 30.09.) lub KUTW  - semestr letni (do 28.02.)

Kasa Uczelni:

budynek E przy ul. J. K. Chodkiewicza 30

Kasa UKW jest czynna w:

wtorek - 10.00 - 13.00
piątek 11:00-15:00

mgr Sylwia Ciotuszyńska - kasjerka

tel. 52 34 19 212