Kazimierzowski Uniwersytet Trzeciego Wieku

Regulaminy

Regulamin organizacyjny

Regulamin Organizacyjny Słuchaczy Kazimierzowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku