Kazimierzowski Uniwersytet Trzeciego Wieku

Słuchacze

Słuchacze

Kazimierzowski Uniwersytet Trzeciego Wieku aktualnie skupia 300 słuchaczy. Uczestnicząc w proponowanych zajęciach realizują swoje potrzeby edukacyjne, społeczne, kulturalne i rekreacyjne. Program KUTW daje seniorom możliwość odświeżenia lub nawiązania nowych kontaktów.

Kazimierzowski Uniwersytet Trzeciego Wieku proponuje:

 • wykłady audytoryjne
 • seminaria tematyczne
 • zajęcia w sekcjach:
   • ekspresji muzycznej
   • komputerowa
   • języki: angielski i niemiecki
   • chór, zespół muzyczny

Fakultety:

 • zajęcia z informatyki,
 • zajęcia z kultury fizycznej
 • lektoraty  

 Samorządowa Rada:  

 • Bożena Sałacińska - przewodnicząca,
 • Halina Idzikowska - Banasiak - sekretarz,
 • Janina Lackner - skarbnik,
 • Jadwiga Obrzeźgiewicz - członek,
 • Andrzej Zasada - członek.

Zajęcia dodatkowe realizowanych w sekcjach:   

 • turystyczno-regionalna (organizuje spotkania klubowe, wycieczki krajowe i zagraniczne),
 • spacerowa - spacery po Bydgoszczy z przewodnikiem,
 • sportowa (nordic walking, gimnastyczna, tai chi),
 • ekologiczno-zdrowotna,
 • literacka,
 • spotkania ze sztuką,
 • origami,
 • ekspresji muzycznych,
 • warsztaty malarskie,
 • kabaret,
 • zespół wokalny.