Kazimierzowski Uniwersytet Trzeciego Wieku

Terminy i miejsca

Terminy i miejsca

Kazimierzowski Uniwersytet Trzeciego Wieku

PROGRAM WYKŁADÓW
w roku akademickim 2019/2020 – semestr letni
Miejsce zajęć: Bydgoszcz, ul. Kopernika 1,
Budynek Copernicanum UKW
(środa, godz. 16:00)